Инсталационна дейност

Сертифицирана фирма ISO 9001:2015

ОВК инсталатори на фирма Климаком Инженеринг са част от собствен инсталационен и сервизен отдел, които на база предварително изготвен от нас проект ще изпълнят цялостната монтажна дейност до тестване и пускане на ситемата в експлоатация. Инсталационните дейности на фирмата включват демонтаж и монтаж на сплит и мултисплит климатици с марка Mitsubishi Electric, изграждане на системи с променлив охладителен поток за централна сградна климатизация (VRF), както и изграждане на водно подово отопление и отопление с вентилаторни конвектори.