Сервиз и поддръжка

Сертифицирана фирма ISO 9001:2015

От изключителна важност за правилното функциониране на вече инсталираната ситема е правилната поддръжка и профилактика на съоражението. Климаком Инженеринг предоставя професионална поддръжка и сервизна дейност в гаранционен или извънгаранционен период. Фирмата разполага със собствен инсталационен и сервизен отдел, както и със собствена логистична база. Във всеки един етап след инсталирането и пускането в експлоатация на системата, нашият екип е на разположение при необходимост. Сервизът извършва услуги като профилактика на климатични системи, зареждане с фреон, диагностика, смяна на филтри и други опционални и резервни части. Изготвяме доклади за системи с над 3кг. хладилен агент, съгласно изсикванията.