Sport Depot, София

Sport Depot, София

Сертифицирана фирма ISO 9001:2015
image
Сградата е от мултифункционален тип с обособени търговски и офис площи. Изградени са следните инсталации:

• Централана климатична инсталация с VRF агрегати от последно поколение
• Децентрализирана високоефективна вентилационна инсталация
  • Модел Количество
  • VRF – CITY MULTI
  • PAC – MR.SLIM
  • HRV – LOSSNAY
  • Брой вътрешни тела
  • Охладителна мощност
  • Дата на приключване Септември 2021