H-Retail Automation България

H-Retail Automation България

Сертифицирана фирма ISO 9001:2015
image
Сградата представлява новоизградено промишлено предприятие с административна и производствена част. Изградени са следните инсталации:

• Централана климатична инсталация с VRF агрегати от последно поколение
• Децентрализирана високоефективна вентилационна инсталация • Охладителна инсталация с водоохладителни агрегати • Отоплителна инсталация с водогрейни котли на природен газ • Отоплителна инсталация с топловъздушни апарати • Вентилационна инсталация с утилизация на отпадната топлина • Система за сгъстен въздух • Система за третиране на вода
  • Модел Количество
  • VRF – CITY MULTI
  • PAC – MR.SLIM
  • HRV – LOSSNAY
  • Брой вътрешни тела
  • Охладителна мощност
  • Дата на приключване Май 2021