Este properties, София

Este properties, София

Сертифицирана фирма ISO 9001:2015
image
  • Модел Количество
  • VRF – CITY MULTI 50
  • TG-2000 2
  • HRV-LOSSNAY
  • Брой вътрешни тела 309
  • Охладителна мощност 1679 kW
  • Дата на приключване Февруари 2013