Асарел Медет АД, Минно-обогатителен комбинат Медет, Панагюрище

Асарел Медет АД, Минно-обогатителен комбинат Медет, Панагюрище

Сертифицирана фирма ISO 9001:2015
image
  • Модел Количество
  • VRF – CITY MULTI – ZubaDan 37
  • Lossnay - LGH 5
  • Брой вътрешни тела 397
  • Охладителна мощност 1025kW
  • Отоплителна мощност 1178kW
  • Дата на приключване Юли 2011