Remix Global България

Remix Global България

Сертифицирана фирма ISO 9001:2015
image
Сградата представлява новоизградена складова и административна база. Изградени са следните инсталации:

• Централана климатична инсталация с VRF агрегати от последно поколение
• Децентрализирана високоефективна вентилационна инсталация
•Отоплително/охладителна инсталация с високоефективни термопомпени агрегати
• Вентилационна инсталация с утилизация на отпадната топлина и контролиране на параметрите на микроклимата
  • Модел Количество
  • VRF – CITY MULTI
  • PAC – MR.SLIM
  • HRV – LOSSNAY
  • Брой вътрешни тела
  • Охладителна мощност
  • Дата на приключване Август 2022