Производствена сграда “Ottobock”

Производствена сграда “Ottobock”

Сертифицирана фирма ISO 9001:2015
image
Сградата представлява новоизградено промишлено предприятие с административна и производствена част. Изградени са следните инсталации:

• Централана климатична инсталация с VRF агрегати от последно поколение
• Централизирана високоефективна вентилационна инсталация
• Прецизна климатизация с регулиране на температурата и влажността в производствени помещения
• Отоплително/охладителна инсталация с високоефективни термопомпени агрегати
• Отоплителна инсталация с водогреен котел на природен газ
• Инфрачервено лъчисто отопление за складови площи на природен газ
• Система за сгъстен въздух
• Система за третиране на вода
  • Модел Количество
  • VRF – CITY MULTI
  • PAC – MR.SLIM
  • HRV – LOSSNAY
  • Брой вътрешни тела
  • Охладителна мощност
  • Дата на приключване Август 2021