Логистичен център с административна сграда “Зора”, София

Логистичен център с административна сграда “Зора”, София

Сертифицирана фирма ISO 9001:2015
image
Сградата представлява новоизградена складова и административна база. Изградени са следните инсталации:

• Централана климатична инсталация с VRF агрегати от последно поколение
• Централизирана високоефективна вентилационна инсталация
• Отоплително/охладителна инсталация с високоефективни термопомпени агрегати
• Отоплителна инсталация с водогрейни котели на природен газ
• Топловъздушно отопление с високоефективни топловъздушни апарати
• Газопреносна и газоразпределителна инсталация
  • Модел Количество
  • VRF – CITY MULTI
  • PAC – MR.SLIM
  • HRV – LOSSNAY
  • Брой вътрешни тела
  • Охладителна мощност
  • Дата на приключване Януари 2023