Завод “Steca”

Завод “Steca”

Сертифицирана фирма ISO 9001:2015
image
Сградата представлява новоизградено промишлено предприятие с административна и производствена част. Изградени са следните инсталации:

• Централана климатична инсталация с VRF агрегати от последно поколение
• Децентрализирана високоефективна вентилационна инсталация
• Прецизна климатизация
• Отоплително/охладителна инсталация с високоефективни термопомпени агрегати
• Вентилационна инсталация с утилизация на отпадната топлина и контролиране на чистотата, налягането и влажността в производствената среда
• Отоплителна инсталация с водогреен котел на природен газ
• Инсталация за производство на пара ниско налягане чрез парен котел на природна газ
• Система за директно впръзскване на пара
• Система за сгъстен въздух
• Система за третиране на вода
• Соларна инсталация
  • Модел Количество
  • VRF – CITY MULTI
  • PAC – MR.SLIM
  • HRV – LOSSNAY
  • Брой вътрешни тела
  • Охладителна мощност
  • Дата на приключване Януари 2022