Сертификати

Климаком Инженеринг ЕООД е сертифицирана според изискванията на системите за управление на качеството (ISO 9001), за управление на околната среда (ISO 14001) и системата за управление на здравословни и безопасни условия на труд (ISO 45001). Можете да се обърнете към нас с молба за изпращане на горепосочените сертификати на имейл office@climacomeng.com, като посочите имената и фирмата си, както и причината, поради която са Ви необходими.

ISO 9001:2015

Лиценз за заваряване на медни тръби – повече от 10 служители от инсталационния отдел..

ISO 14001:2015

Политика за управление на енергията

ISO 45001:2018

Декларация Quality Control

Камара на строителите в България – Удостоверение Първа група TV011931

Камара на строителите в България – Удостоверение Трета група TV003500

Камара на строителите в България – Удостоверение Пета група TV008266


Сертификати от Браншовата Камара (Първа Категория) за работа с флуорирани парникови газове.

Сертификати от Браншовата Камара (Първа Категория) за работа с флуорирани парникови газове.


Трета квалификационна група за Електробезопасност – всички служители от техническия и инсталационния отдел на фирмата.

Трета квалификационна група за Електробезопасност – всички служители от техническия и инсталационния отдел на фирмата.


Пета квалификационна група за Електробезопасност – Трима от служителите на техническия отдел притежават най-високата група.

Пета квалификационна група за Електробезопасност – Трима от служителите на техническия отдел притежават най-високата група.Сертификати от Браншовата Камара (Първа Категория) за работа с флуорирани парникови газове.