New Design Tool - Софтуер за Селекция

New Design Tool – Софтуер за селекция

С помощта на софтуера за селекция City Multi, може да се създаде комплексен план за инсталация на M серия, Mr. Slim и телата на City Multi.

  • Измерване на криогенните тръби
  • Промяна на силата спрямо външната температура
  • Изчисляване на необходимото криогенно зареждане
  • Експорт на тръбопровод и електрическа схема
  • Експорт към AUTOCAD
  • Експортиране на файл на imx проект като таблица в excel, в която са описани всички компоненти на инсталацията (на английски език)

По време на инсталацията на софтуера за селекция (the New Design Tool) продуктовия код е задължителен – той е “piping3full”

!ВНИМАНИЕ! Инструментът за проектиране V3.0 може да работи само чрез XML с най-новия EasyKLIMAPLAN 5.0.7265.34512. Не работи с по-стари версии.

Инсталиране на софтуера за селекция (New Design Tool)

За инсталиране на софтуера за селекция, моля използвайте “launcher.exe” в папката“launcher”. След стартиране на EXE файла, ще се появи следният прозорец на екрана Ви:

Моля, уверете се, че сте избрали правилния Office Version! В противен случай офис приложението ви може да се повреди.

Password: Hinweis