За нас

Климаком Инженеринг

Климаком Инженеринг ЕООД е основана през 2006 г. като дъщерно дружество на Климаком – официален представител на Mitsubishi Electric Air conditioning division за България от 1996г. Фирмата предлага пълен инженеринг, инвестиционно проучване, проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на климатични, вентилационни и отоплителни системи за жилищни, обществени и промишлени сгради. Освен това предоставя професионална поддръжка и сервизна дейност в гаранционен и следгаранционен период.Като един от лидерите на българския пазар, главната цел на Климаком Инженеринг е да задоволи необходимостта от иновативни отоплителни, вентилационни и климатични решения за жилищни, търговски и промишлени проекти. За нас е особено важно понижаването на енергийните разходи и подобряването на микроклимата и комфорта в сградите. Ето защо предлагаме на клиентите си разработване на системи, използващи възобновяеми енергийни източници.

Климаком Инженеринг ЕООД разполага с референции от фирми-клиенти във връзка с отличното проектиране, монтаж и поддръжка на инсталираното оборудване. Сред тях са Бизнес парк Варна, Уникредит Булбанк, Сосиете Женерал Експресбанк, фирма Вевас, банка ДСК, Техноинвест, Есте Пропъртис.
Фирмата разполага и със сертификат от ББКМ за работа с флуорирани парникови газове. Всички служители на техническия и инсталационния отдел на фирмата притежават сертификат за Електробезопасност, трета квалификационна група.
Служителите на инсталационния отдел разполагат със свидетелство за правоспособност по заваряване на медни тръби.

Нашите партньори

• Mitsubishi Electric – водещ доставчик на ОВК оборудване, от климатична и вентилационна техника до термопомпи и системи за централна климатизация, които предоставят гъвкавост при проектиране и перфектна вътрешна среда във всякакъв тип сгради.
• Dantherm е датска компания, специализирана в областта на продукти и решения за контрол на климата. Вече повече от 60 години имат опит в разработването на висококачествено и енергийноефективно оборудване за отопление, охлаждане, изсушаване и вентилация за широк спектър от мобилни и фиксирани приложения.
• BWT (Procopi) е френска компания, специализирана в производството на оборудване за частни и обществени басейни, както и продукти за отопление и влагоотделяне.
• Trox е лидер в разработването и производството на компоненти и приспособления за вентилация.
• Radiant е италиански производител на газови котли, отличаващи се с високо качество и иновативен дизайн.
 Grunbeck разработва иновативни продукти и системи за третиране на води. От преработване на питейна вода до третиране на води за индустриални и търговски нужди, както и системи за пречистване на водата в басейни.
• Toshiba LED Lighting е водещ бранд в
производството на високоефективно и енергоспестяващо LED осветление за
всякакво приложение.
 Oventrop разработва и произвежда регулатори и системи за отоплителната техника.
 MELCOHIT (Climaveneta) е италиански производител, част от компанията Mitsubishi Electric, специализиран в производството на продукти за контрол на температурните условия в помещенията, системи за охлаждане и контрол на температурата при производствени процеси, както и системи за прецизна климатизация.

Как работим

Ние интегрираме най-новите технологични постижения на Mitsubishi Electric, според нуждите на всеки наш клиент. Това включва и BMS – Building Management Systems – най-новото поколение системи за централизирано управление на всякакъв тип сгради.

Климаком Инженеринг ЕООД е вписана в Централния Професионален Регистър към Камарата на строителите в България. Във фирма Климаком Инженеринг ЕООД работят висококвалифицирани специалисти – инженери и техници. Офисите се намират в София, Пловдив, Варна, Бургас и Стара Загора. Също така фирмата е сертифицирана според изискванията на системите за управление на качеството (ISO 9001), за управление на околната среда (ISO 14001) и системата за управление на здравословни и безопасни условия на труд (ISO 45001).

Висококвалифицирани специалисти
Сертификати за качество

Сервизен отдел

Сервизният отдел на Климаком Инженеринг предоставя професионална поддръжка и профилактика на климатична техника Mitsubishi Electric в гаранционен и извънгаранционен период. Екип от ОВК специалисти осигурява както стандартна, така и пълна профилактика на климатична техника, закупена от Климаком Инженеринг или от оторизирани дилъри на фирмата в страната.
Заявки за профилактика можете да направите на email: office@climacomeng.com или на телефон: 02 / 943 11 34,35,36.

Нашият екип

Климаком Инженеринг разполага със свои офиси в София, Пловдив и Варна. Заявки за профилактика можете да направите на email: office@climacomeng.com или на телефон: 02 / 943 11 34,35,36.