ВЕНТИЛАЦИОННИ СИСТЕМИ

Сертифицирана фирма ISO 9001:2015

MFI – ФИЛТРИРАЩ ЕЛЕМЕНТ ЗА ВИСОКИ СКОРОСТИ НА ПОТОКА TROX

X-CUBE COMPACT – КОМПАКТНИ КЛИМАТИЧНИ КАМЕРИ TROX

CORE-300 – ВЪЗДУХОПРЕЧИСТВАТЕЛ ЗА ПОМЕЩЕНИЯ ДО 40 М2 С ТАЙМЕР LEVOIT

VISTA 200-RXW – ИКОНОМИЧЕН ВЪЗДУХОПРЕЧИСТВАТЕЛ ЗА ПОМЕЩЕНИЯ ДО 15 М2 LEVOIT

ВЕНТИЛАЦИОННИ СИСТЕМИ С ТОПЛИННО ВЪЗВРЪЩАНЕ И СЕКЦИЯ ЗА ДИРЕКТНО ИЗПАРЕНИЕ