За нас

Сертифицирана фирма ISO 9001:2015

Климаком Инженеринг

Климаком Инженеринг е основана през 2006г. като дъщерно дружество на Климаком – официален представител на Mitsubishi Electric Air conditioning division за България от 1996г. Фирмата предлага пълен инженеринг, инвестиционно проучване, проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на климатични, вентилационни и отоплителни системи за жилищни, обществени и промишлени сгради. Освен това предоставя професионална поддръжка и сервизна дейност в гаранционен и следгаранционен период.Като един от лидерите на българския пазар, главната цел на Климаком Инженеринг е да задоволи необходимостта от иновативни отоплителни, вентилационни и климатични решения за жилищни, търговски и промишлени проекти. За нас е особено важно понижаването на енергийните разходи и подобряването на микроклимата и комфорта в сградите. Ето защо предлагаме на клиентите си разработване на системи, използващи възобновяеми енергийни източници.

Климаком Инженеринг разполага с референции от фирми-клиенти във връзка с отличното проектиране, монтаж и поддръжка на инсталираното оборудване. Сред тях са Бизнес парк Варна, Уникредит Булбанк, Сосиете Женерал Експресбанк, фирма Вевас, банка ДСК, Техноинвест, Есте Пропъртис. Фирмата разполага и със сертификат от ББКМ за работа с флуорирани парникови газове. Всички служители на техническия и инсталационния отдел на фирмата притежават сертификат за Електробезопасност, трета квалификационна група. Служителите на инсталационния отдел разполагат със свидетелство за правоспособност по заваряване на медни тръби.

Разгледайте нашата фирмена презентация
image

Как работим

Ние интегрираме най-новите технологични постижения на Mitsubishi Electric, според нуждите на всеки наш клиент. Това включва и BMS – Building Management Systems – най-новото поколение системи за централизирано управление на всякакъв тип сгради.

Климаком Инженеринг е вписана в Централния Професионален Регистър към Камарата на строителите в България. Във фирма Климаком Инженеринг работят висококвалифицирани специалисти – инженери и техници. Офисите се намират в София, Пловдив, Варна, Бургас и Стара Загора. Също така фирмата е сертифицирана според изискванията на системите за управление на качеството (ISO 9001:2015), за управление на околната среда (ISO 14001:2015) и системата за управление на здравословни и безопасни условия на труд ( ISO 45001:2018).

  • Висококвалифицирани
    специалисти
  • Сертификати за
    качество

Сервизен отдел

Сервизният отдел на Климаком Инженеринг предоставя професионална поддръжка и профилактика на климатична техника Mitsubishi Electric в гаранционен и извънгаранционен период. Екип от ОВК специалисти осигурява както стандартна, така и пълна профилактика на климатична техника, закупена от Климаком Инженеринг или от оторизирани дилъри на фирмата в страната. Заявки за профилактика можете да направите на email: office@climacomeng.com или на телефон: 02 / 943 11 34,35,36.

Партньори

Нашият екип

Климаком Инженеринг разполага със свои офиси в София, Пловдив, Варна, Бургас и Стара Загора. Заявки за профилактика можете да направите на email: office@climacomeng.com или на телефон: 02 / 943 11 34,35,36.

Офис София

инж. Йордан Бурванов
Търговски директор
инж. Йордан Бурванов е завършил Технически университет в гр. София с две магистърски степени в специалности Топлоенергетика и Радиокомуникации. Има дългогодишен опит в проектирането, мениджмънта, продажбите и сервиза.
Тел. за връзка: 0885 443 343
инж. Сергей Стоянов
Инженер проектант
инж. Сергей Стоянов е завършил Технически университет в гр. София със специалност Топлотехника. Занимава се с проектиране и оразмеряване на климатични и вентилационни инсталации, на термопомпени системи Въздух-Вода за жилищни сгради и еднофамилни къщи. Има ограничена проектантска правоспособност от Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране.
Тел. за връзка: 0887 295 205
инж. Ивайло Димитров
Търговски директор
инж. Ивайло Димитров е завършил Технически университет в гр. София и е магистър в специалност Топлотехника. Занимава се с проектиране, мениджмънт, продажби и сервиз. Започва развитието си във фирмата още като студент на длъжност инсталатор на климатична техника и от 2010 работи като инженер проектант.
Тел. за връзка: 0885 104 010
инж. Петър Петров
Инженер продажби
инж. Петър Петров е завършил Технически университет в гр. София със специалност Топлотехника. Занимава се с проектиране и оразмеряване на климатични инсталации, търговска дейност, изготвяне на оферти. Започва развитието си във фирмата като студент на длъжност инсталатор на климатична техника и от 2018 работи като инженер продажби.
Тел. за връзка: 0884 867 163

Офис Пловдив

инж. Симеон Алексиев
Регионален управител на Климаком Инженеринг Пловдив
инж. Симеон Алексиев е регионален управител на Климаком Инженеринг Пловдив. Завършил е филиала в гр. Пловдив на Техническия университет с бакалавърска степен в специалност Авиационна техника и технологии и магистърска степен в специалност Топлотехника. Занимава се с мениджмънт, търговска дейност и ръководство на проекти. От 2016 отговаря и за поддържането и развитието на дилърската мрежа за цялата страна.
Тел. за връзка: 0888 838 817
инж. Ангел Кривинчев
Проектиране ОВК инсталации, мрежи и търговска дейност
инж. Ангел Кривинчев е завършил Университет по хранителни технологии в гр. Пловдив с магистърска степен в специалност Топлотехника. Занимава се проектиране на ОВК инсталации и мрежи и търговска дейност.
Тел. за връзка: 0886 490 004
инж. Димитър Божков
Проектиране , търговска дейност.
инж. Димитър Божков е завършил Университет по хранителни технологии в гр. Пловдив с бакалавърска степен в специалност Топлотехника и в момента следва магистратура в същата специалност. Занимава се проектиране и търговска дейност.
Тел. за връзка: 0887 010 777

Офис Варна

инж. Стоян Крайчев
Регионален управител на Климаком Инженеринг Варна
инж. Стоян Крайчев е регионален управител на Климаком Инженеринг Варна. Завършил е Технически университет в гр. Варна с магистърска степен в специалност Топлотехника. Занимава се с проектиране и търговска дейност и отговаря за ръководенето на проекти.
Тел. за връзка: 0888 585 821
инж. Димитър Димитров
Търговска дейност и изготвяне на оферти
инж. Димитър Димитров е завършил Технически университет в гр. Варна с магистърска степен в специалност Топлотехника. Занимава се с търговска дейност и изготвяне на оферти.
Тел. за връзка: 0885 107 010
инж. Георги Зафиров
Сервизна дейност и ръководене на обекти
инж. Георги Зафиров е завършил Технически университет в гр. София с магистърска степен в специалност Топлотехника. Занимава се със сервизна дейност и ръководене на обекти.
Тел. за връзка: 0886 707 710

Сертификати

Климаком Инженеринг ООД е сертифицирана според изискванията на системите за управление на качеството (ISO 9001:2015), за управление на околната среда (ISO 14001:2015) и системата за управление на здравословни и безопасни условия на труд (ISO 45001:2018). Можете да се обърнете към нас с молба за изпращане на горепосочените сертификати на имейл sofia@climacom.com, като посочите имената и фирмата си, както и причината, поради която са Ви необходими.
ISO 9001-2015 Вл. Вазов

ISO 9001-2015-Вл. Вазов

ISO 9001-2015- Бесарабия

ISO 9001-2015-Бесарабия

ISO 50001:2011

ISO 50001:2011

ISO 14001-2015-Вл. Вазов

ISO 14001-2015-Вл. Вазов

ISO 14001-2015-Бесарабия

ISO 14001-2015-Бесарабия

Политика за управление на енергията

Политика за управление на енергията

ISO 45001-2018 -Вл. Вазов

ISO 45001-2018-Вл. Вазов

ISO 45001-2018-Бесарабия

ISO 45001-2018-Бесарабия

Декларация Quality Control

Декларация Quality Control

Камара на строителите в България – Удостоверение Първа група TV011931

Камара на строителите в България – Удостоверение Първа група TV011931

Камара на строителите в България – Удостоверение Трета група TV003500

Камара на строителите в България – Удостоверение Трета група TV003500

Камара на строителите в България – Удостоверение Пета група TV008266

Камара на строителите в България – Удостоверение Пета група TV008266

Сертификати от Браншовата Камара (Първа Категория) за работа с флуорирани парникови газове.

Сертификати от Браншовата Камара (Първа Категория) за работа с флуорирани парникови газове.

Трета квалификационна група за Електробезопасност – всички служители от техническия и инсталационния отдел на фирмата.

Трета квалификационна група за Електробезопасност – всички служители от техническия и инсталационния отдел на фирмата.

Пета квалификационна група за Електробезопасност – Трима от служителите на техническия отдел притежават най-високата група.

Пета квалификационна група за Електробезопасност – Трима от служителите на техническия отдел притежават най-високата група.

Българска браншова камара Машиностроене – Документ за правоспособност.

Сертификати от Браншовата Камара (Първа Категория) за работа с флуорирани парникови газове.

Лиценз за заваряване на медни тръби – повече от 10 служители от инсталационния отдел.

Лиценз за заваряване на медни тръби – повече от 10 служители от инсталационния отдел.