Lossnay Calculation - Софтуер за Селекция

Избиране и изчисляване на ефективността на Lossnay

Инструмент за изчисляване на Lossnay

Изберете модел с Lossnay calculation tool, в зависимост от връзката между поведението на топлобмена и характеристиките на статичната загуба за силата на въздушния поток, установен за всеки модел Lossnay с инструмента за изчисляване на Lossnay. Освен това е дадена приблизителна стойност на степента на възстановяване на топлината и ефетивността.

Инструментът за изчисляване на Lossnay се състои от следните две програми:

Избиране на Lossnay

Моделите на Lossnay се показват след посочване на необходимия обем на въздушния поток и статичното налягане. Количесвтото регенерирана топлина и получения външен въздух, може да се изчисли на база вътрешния и външния климат.

Калкулатор за ефективност на Lossnay

Изчислява външния въздух, който трябва да бъде получен, количеството регенерирана топлина и енергоспестяването. Ефективността също може да бъде показана и графично.

Указания за първа стъпка (на английски език):

https://www.youtube.com/watch?v=K7cOh163tCs

Download MELVEST (383 MB) bookmark